สินค้าของเรา

หมอนหลับสบายช่วยแก้ทุกปัญหาในการนอน ใช้นอนได้ทั้ง 2 ด้าน พร้อมไส้หมอนปรับระดับความสูง เพื่อรองรับการนอนที่เหมาะสมกับสรีระของคุณ พร้อมเส้นใยพิเศษที่มีคุณสมบัติฟื้นฟูระบบการไหลเวียนโลหิตและกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูคืนสู่สภาพปกติได้อย่างเร็วคุณภาพดีมีใบรับรองจาก sa j pg healthy of world pillow

หมอนอิงหมอนหนุนนอนหลับสบาย

หมอนโฟมลาเทกซ์ธรรมชาติ AUTHENTIC TALATECH™  

เพราะตระหนักดีว่า มนุษย์เราแต่ละคนมีพฤติกรรมการนอนที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นลักษณะการนอน บรรยากาศของห้องนอน รวมไปถึง คุณสมบัติของหมอนอิงหมอนหนุน เช่นระดับความหนาแน่นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนตัว และความต้องการพิเศษที่เกิดจากสภาวะเฉพาะของร่างกายจึงให้ความสำคัญกับการนอนที่สมบูรณ์ของคุณ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย Authentic TalatechTM PG โดยใช้ ILD หรือค่าแรงดันสะท้อนกลับ (Reverse Pressure) ของหมอน เมื่อเนื้อโฟมลาเทกซ์โดนกดทับลงไป 50% เป็นเกณฑ์วัดมาตรฐานของหมอนแต่ะละรุ่น ที่ถูกผลิตขึ้นภายใต้ Latex International ILD คือ ค่าหน่วยวัด PG Comfort Rating การวัดค่าแบบนี้มีประสิทธิภาพกว่าการวัดแบบทั่วไปที่วัดเพียงค่าความหนาแน่น (Density) ของเนื้อโฟมในหมอนอิงหมอนหนุน ซึ่งไม่ได้ส่งผลอย่างไรกับแรงดันสะท้อนกลับ อันมีผลต่อการหมุนเวียนของโลหิต โดยที่ค่า ILD สูงเกินไปจะกระทบต่อการหมุนเวียนของโลหิต ซึ่งก่อให้เกิดการนอนหลับที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จึงผลิตหมอนในลักษณะต่างๆ เพื่อให้การนอนหลับของคุณสมบูรณ์ที่สุด

หมอนหนุนหมอนอิงทาลาเท็กซ์ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติผ่านกระบวนการผลิต Talatec™ มีคุณสมบัติเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการรองรับโอบอุ้มศรีษะและต้นคอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตได้ดียิ่งขึ้น หมอนทาลาเท็กซ์ เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ เนื่องจากหมอนหนุนมีโครงสร้างระบายอากาศแบบรวงผึ้งทำให้การระบายอากาศและระบายความชื้นจากร่างกายได้ดี

รหัสสสินค้า 1000-1
ราคา 2,200 บาท
รหัสสสินค้า 1000-2
ราคา 2,400 บาท
รหัสสสินค้า 1000-3
ราคา 2,200 บาท
รหัสสสินค้า 1000-7
ราคา 2,350 บาท
รหัสสสินค้า 1000–5
ราคา 2,200 บาท
รหัสสสินค้า 1000-8
ราคา 2,200 บาท
รหัสสสินค้า 1000–9
ราคา 2,300 บาท
รหัสสสินค้า 1000-8
ราคา 2,200 บาท
รหัสสสินค้า 1000–100
ราคา 2,300 บาท